Vyberte stranu
Z nedopalku
ti žádný
CIGARETOVNÍK
nevyroste.

Neházej ho
na zem!
Z nedopalku ti žádný CIGARETOVNÍK nevyroste.
Neházej ho na zem!
Filtr obsahuje plasty
a rozkládá se až 15 let.

Zahoď ho do koše
a pomoz životnímu prostředí.
#nedopalekpatridokose

5 VĚCÍ,

KTERÉ POTŘEBUJEŠ VĚDĚT

O NEDOPALCÍCH

5 VĚCÍ,

KTERÉ POTŘEBUJEŠ VĚDĚT

O NEDOPALCÍCH

Nedopalky z cigaret jsou jedním z nejrozšířenějších zdrojů plastového odpadu na světě.

Nedopalek odhozený na zem se
rozkládá až 15 let.

Nedopalky z cigaret odhozené v přírodě představují znečištění životního prostředí.

Nedopalek neházej na zem, do přírody ani do kanálu. Zahoď ho do koše a pomoz životnímu prostředí.

Nedopalky ve směsném komunálním odpadu podporují jeho spalování.

9 faktů,

které jste o nedopalcích

ASI NETUŠILI

9 faktů,

které jste o nedopalcích

ASI NETUŠILI

Ročně se na světě vyrobí přibližně  6 biliónů cigaret.

 

Z toho  4,5 biliónu končí jako nerecyklovatelný odpad.

 

Pětina dospělých kuřáků  v Česku nevidí nic zlého na tom, když po dokouření cigarety na veřejnosti zahodí nedopalek na zem, do kanálu nebo na trávu.

 

Nedopalky odhazují mimo popelníky více muži, mladí dospělí kuřáci a lidé s nižším vzděláním. A více ve městech než v menších sídlech.

 

Téměř polovina dospělých kuřáků si myslí, že nedopalky jsou rychle biologicky rozložitelné.

 

Jen přibližně polovina dotázaných dospělých kuřáků ví, že nedopalky obsahují plasty.

 

Každý osmý dospělý kuřák  nepovažuje odhození nedopalku na zem za znečišťování a myslí si, že je to „normální“ způsob likvidace tohoto odpadu.

 

Mnozí dospělí kuřáci žijí v mylné představě, že nedopalek je vyrobený z papíru (37 %) nebo dokonce bavlny (38 %) a nebo z „nečeho jiného“.

 

Nedopalek z cigarety nepatří na zem, ale do koše. S ohledem na obsah acetátu celulózy (bioplast vyrobený z dřevní buničiny) se rozkládá až 15 let.

 

Zdroje dat: průzkum České sdružení pro značkové výrobky na reprezentativním vzorku 500 dospělých kuřáků (ČERVEN 2021) a celosvětový průzkum PMI 2020 PMI Cigarette Butt Litter Survey.

ZAČNI OD SEBE

A CHRAŇ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

UDĚLEJ 2 VĚCI

ZAČNI OD SEBE,

A CHRÁŇ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

UDĚLEJ 2 VĚCI

Pokud jsi kuřák, nedopalek z cigarety VŽDY ODHAZUJ do směsného odpadu nebo do koše určeného na nedopalky (popelníky).

Upozorňuj ostatní, aby s nedopalkem jako odpadem NAKLÁDALI SPRÁVNÝM způsobem.

Stáhněte si a vytiskněte materiály kampaně zde: PDF

Mediální výstupy

Mediální výstupy

Cigaretové nedopalky v ulicích, konec spalovacích motorů a omezení držení zbraní

Každý pátý kuřák hází nedopalky na zem, filtr se přitom v přírodě rozkládá až 15 let

Kuřáci nevědí, kam vyhazovat špačky. Poučí je nová kampaň

Nedopalky cigaret zamořují planetu

Zahazujete nedopalky do přírody? Budete překvapení, jak dlouho se tam rozkládají

Kam s dokouřenou cigaretou? Vajgl do kanálu nepatří

„Vajgl“ patří do koše. Cigaretovník vyrazil do boje

Cigaretovník? Z nedopalku rozhodně nevyroste!

Nedopalek se rozkládá patnáct let. Skoro polovina kuřáků neví, že obsahuje plast

Zaštiťujícími organizacemi jsou:

Zaštiťujícími organizacemi jsou:

Miroslav Kubásek, zakladatel dobrovolnické akce Ukliďme Česko

„Odhozené nedopalky jsou nejrozšířenějším odpadem, který nacházíme ve veřejného prostoru. Bohužel většina kuřáků si ani neuvědomuje, jaké znečištění přírody odhozením nedopalku vytváří. Navíc se jedná o odpad, který končí v přírodě naprosto zbytečně. Řešení je přitom jednoduché. Stačí, aby kuřáci nepatrně změnili své chování. Pojďte nám s tím pomoci!“

Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR

„Věříme ve smysl originální kampaně, která má podpořit změnu chování a pomoci ke snížení počtu nedopalků odhozených na zem. Jsme rádi, že se firmy napříč odvětvím propojily, aby na tento jev upozornily, a společně vytvořily tuto osvětovou kampaň. Cigaretovník je dobrým příkladem toho, jak firmy umí ve veřejném zájmu táhnout za jeden provaz, čehož si jako zástupce zaměstnavatelů a byznysu v Česku vážíme“

Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky

„Chtěl bych vyzdvihnout, že osvětovou kampaň realizují firmy společně, dobrovolně a bez ohledu na to, že v České republice dosud nebyla transponována směrnice EU, která výrobcům realizaci takových osvětových opatření ukládá. Edukaci považují za klíčovou a věří, že se díky ní podaří dosáhnout změny v chování dospělých spotřebitelů, která povede k čistějším veřejným prostranstvím.“